Medlemskontigenten 2015 – enklare, raskare og tryggare

28 april 2009
Skrevet av:

Alle idrettslag pliktar å føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med retningslinjer gitt av Idrettsstyret.

I 2015 legg IL Ravn om innkrevjinga frå Klubben Online til Klubbadmin og går over til å bruke KID. Det gjer det lettare å halde medlemsregisteret oppdatert.

Det betyr at kontigenten anten kan betalast i nettbanken eller via ei betalingsløysing som Buypass tilbyr i Min Idrett , som er Norges Idrettforbunds teneste for ein enklare kvardag for idrettens medlemmar.

Medlemmer i Ravn må gå inn på Min Idrett og registrere seg der for at systemet skal fungere optimalt.

Medlemskontigenten i IL Ravn vil i 2015 bli kravd inn i mai. Seinare år vil vi forsøke å få den ut tidlegare på året.

Vaksne:   kr. 300,00

Born: kr 100,00

Familiemedlemsskap: kr. 400,00

Støttemedlem: kr. 100,00

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender