IL Ravn Arkiv

Årsmøte IL Ravn 2020

16 februar 2020
Skrevet av:

 

IL Ravn har ikkje fått tilsendt årsreknskapet frå PWC, noko som gjer at vi har valt å avlyse årsmøtet som opprinnelig skulle haldast søndag 08.03.20, 18.00 og sette ny dato den 29.03.20, 17.00. Frist for innsending av forslag er 15.03.20

29. mars, 17.00-19.00, Eidet Kulturhall, Bygdastova

Forslag til årsmøte kan sendast til vegkrog@gmail.com
Frist for å sende inn forslag er 15. mars.

Sakliste:

 1. Velje dirigent
 2. Godkjenne innkallinga
 3. Velje 2 personar til å skrive under protokollen frå årsmøte
 4. Godkjenne den oppsette saklista
 5. Behandle lagets årsmelding
 6. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent
 9. Vedta lagets budsjett
 10. Bestemme lagets organisasjon
 11. Val
  1. Formann, nestformann og 3 medlemmar av arbeidsutvalet med 2 varamedlemmer
  2. Utdanningskontakt
  3. 2 revisorar med 2 varamedlemmer
  4. Representant i idrettsrådet
  5. Utsendingar til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta
  6. Valkomite med leiar, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 12. Godkjenne dei gruppestyra som er valde

Vel møtt!

Årsmøte IL Ravn

10 februar 2019
Skrevet av:

10. mars, 17.00, Eidet Kulturhall, Bygdastova.

I tillegg til årsmøte vil det også verte enkel servering av mat og presentasjon av nytt klubbhus etter årsmøtet.

Valnemnda har jobba godt og fått kandidatar til dei opne stillingane i hovudstyret.

Sakliste:

 1. Velje dirigent
 2. Godkjenne innkallinga
 3. Velje 2 personar til å skrive under protokollen frå årsmøte
 4. Godkjenne den oppsette saklista
 5. Behandle lagets årsmelding
 6. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent
 9. Vedta lagets budsjett
 10. Bestemme lagets organisasjon
 11. Val
  1. Formann, nestformann og 3 medlemer av arbeidsutvalet med 2 varamedlemar
  2. Utdanningskontakt
  3. 2 revisorar med 2 varamedlemer
  4. Representant i Idrettsrådet.
  5. Utsendingar til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta
  6. Valkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 12. Godkjenne dei gruppestyra som er valde

Mvh
Hovedstyret i IL Ravn

Ekstraordinært årsmøte i IL Ravn

19 mars 2018
Skrevet av:

Ekstraordinært årsmøte i IL Ravn hovedstyre. Møtet blir torsdag 5. april kl 19.00 i Eidet Kulturhall. Vel møtt!

Sakliste:
 • Velkommen.
 • Velge dirigent
• Velge skriver
• Velge 2 til å underskrive protokoll
• Behandle årsberetning
• Behandle regnskap og budsjett
• Behandle innkomne forslag
• Fastsette kontingent
• Val

Nå har IL Ravn fått Vipps

29 mai 2017
Skrevet av:

 

 

 

 

Nå har IL Ravn fått

Betal med Vipps til :

 

 

103998

 

 

 

 

Politiattest

09 mai 2017
Skrevet av:

Vil minne alle lagledere og trenere om å sende inn søknad om politiattest.

Søknad finner du her

Bekreftelse på formål finner du her

Når dere mottar attesten sendes denne til fotball@il-ravn.no

IL Ravn fotballgruppa ønsker alle spelarar og foreldre – Lykke til med sesongen :)

09 mai 2017
Skrevet av:

Innkalling til årsmøte i Idrettslaget Ravn

08 mars 2017
Skrevet av:

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Ravn.

Årsmøtet avholdes den 21. mars 2017 kl. 20.00 på Eidet Kulturhall.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret snarest, til leiar@il-ravn.no.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IL Ravn

 

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender