Årsmøte IL Ravn 2020

16 februar 2020
Skrevet av:

 

IL Ravn har ikkje fått tilsendt årsreknskapet frå PWC, noko som gjer at vi har valt å avlyse årsmøtet som opprinnelig skulle haldast søndag 08.03.20, 18.00 og sette ny dato den 29.03.20, 17.00. Frist for innsending av forslag er 15.03.20

29. mars, 17.00-19.00, Eidet Kulturhall, Bygdastova

Forslag til årsmøte kan sendast til vegkrog@gmail.com
Frist for å sende inn forslag er 15. mars.

Sakliste:

 1. Velje dirigent
 2. Godkjenne innkallinga
 3. Velje 2 personar til å skrive under protokollen frå årsmøte
 4. Godkjenne den oppsette saklista
 5. Behandle lagets årsmelding
 6. Behandle lagets regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette kontingent
 9. Vedta lagets budsjett
 10. Bestemme lagets organisasjon
 11. Val
  1. Formann, nestformann og 3 medlemmar av arbeidsutvalet med 2 varamedlemmer
  2. Utdanningskontakt
  3. 2 revisorar med 2 varamedlemmer
  4. Representant i idrettsrådet
  5. Utsendingar til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta
  6. Valkomite med leiar, 2 medlemmer og 1 varamedlem
 12. Godkjenne dei gruppestyra som er valde

Vel møtt!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender