Månedlig arkiv: juni 2016

Utsatt høringsfrist ! Sportsplan IL Ravn Fotball

30 juni 2016
Skrevet av:

Med tanke på ferieavvikling så utsetter vi fristen med å komme med kommentarer til Sportsplanen.
Ny frist er 1. august 2016.

Minner om at Sportsplanen vil være styringsverktøyet for alle aktive i Ravn Fotballen og det er derfor viktig å komme med tilbakemeldinger innen høringsfristen, om dere har innspill. Etter dette vil implementering av planen starte og det forventes da at alle lag følger denne.

Sportsplanen vil revideres årlig av Årsmøte i IL Ravn Fotball etter dette.

Vi hører gjerne ifra deg, både ris og ros taes imot med takk 🙂


I tråd med at IL Ravn Fotball er i prosessen til å bli Kvalitetsklubb, skal det utarbeides en sportsplan.

Her har kvalitetsklubben laget et førsteutkast. Dette vil ligge ute til høring i 2 uker,  d.v.s  til og med 13. juli.

Ber om at kommentarer, anmerkninger, korrigeringer etc. til Sportsplanen sendes til fotball@il-ravn.no innen denne datoen (13.07.16).

Etter dette vil planen revideres av kvalitetsklubbutvalget og sendes til kretsen.

NB! Planen står pr. i dag på bokmål, dette vil vi endre til nynorsk før revideringen.

 

Sportsplan IL Ravn Fotball

 

 

Vil du bli medlem i IL Ravn?

14 juni 2016
Skrevet av:

IL Ravn ønsker flere medlemmer!

Ravnlogo raud bunn

IL Ravn får statlig tilskudd for kvar enkelt person som er medlem i IL Ravn.

Derfor så treng IL Ravn flest mulig støttemedlemmer og det koster kun 200,- kroner for heile husstanden.

Skriv ut skjemaet, og husk å fylle inn navnet til alle i husstanden, så er dokke med på å bidra til IL Ravn si økonomiske framtid.
Send inn til: medlem@il-ravn.no eller i brevform til: IL Ravn, Eidet Kulturhall, 6265 VATNE.

Eller meld dere inn på https://minidrett.nif.no og velg «Ny bruker».

Trykk på lenken under for å få opp registreringsskjema:

Registreringsskjema for nye medlemmer

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender