Månedlig arkiv: februar 2016

Årsmøte Trimgruppa IL Ravn

26 februar 2016
Skrevet av:

MANDAG 7.mars 2016

Kl 19.00 på Eidet Kulturhall

Arsmøteinnkalling 2015 Trim

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IL RAVN

15 februar 2016
Skrevet av:

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

IL RAVN

 

 

 

 

Dato: 08.03.2016

Tid: 20.00

Sted: Eidet Kulturhall

 

 

SAKLISTE:

1: Behandle lagets regnskap i revidert stand.

2: Vedta lagets budsjett.

3: Valg.

  1. a) Formann, nestformann og 3 medlemmer av arbeidsutvalget med 2 varamedlemmer. b) Utdanningskontakt c) 2 revisorer med 2 varamedlemmer. d) Representant i Idrettsrådet. e) Utsendinger til ting og møter i de organisasjoner laget er tilslutta f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

4: Godkjenning av nytt styre i trimgruppen.

5: Vedta ny «Lov norm for Idrettslag».

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender