Månedlig arkiv: januar 2016

NB! NY DATO Innkalling til årsmøte i IL Ravn

08 januar 2016
Skrevet av:

Til medlemmene i IL Ravn.

 

Tennfjord 08.01.16  

 

Innkalling til årsmøte i IL Ravn.

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Ravn.
Årsmøtet avholdes den 15.februar 2016 kl. 20.00 på Eidet Kulturhall.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.februar 2016 til leiar@il-ravn.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IL Ravn

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender