Innkalling til ekstraordinært årsmøte i IL Ravn.

02 september 2015
Skrevet av:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IL RAVN

Dato: Søndag 20.09.2015

Tid: 18.00

Sted: Eidet Kulturhall

 

Idrettslagets formann har valgt å trekke seg fra sitt verv i idrettslaget.

Med bakgrunn i den oppståtte situasjonen har styret enstemmig fattet vedtak 1.9.15 om å kalle inn til ekstraordinært årsmøte i idrettslaget Ravn.

Forslag:

Det vert fremja forslag til et ekstraordinært årsmøte i henhold til vedtektene, jamfør § 17. Ekstraordinært årsmøte fastsatt til søndag 20.09.15 kl. 18.00.
Styret vert valgkomité jamfør årsmøtet sitt vedtak § 11.

Vedtak i IL Ravn styre:

Forslag enstemmig vedtatt av styret.

 

Ekstraordinært årsmøte i IL Ravn skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av årsmøtet. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.»

 

Sakliste:

1.Velge dirigent.
2.Godkjenne innkalling.
3.Velge 2 personer til å skrive under protokollen fra årsmøte
4.Godkjenne den oppsette saklista.
5.Behandle lagets årsmelding.
6.Behandle lagets regnskap i revidert stand.7.Behandle innkomne forslag.
7.Fastsette kontingent.
8.Vedta lagets budsjett.
9.Bestemme lagets organisasjon (jfr. § 16).
10.Valg
a) Formann, nestformann og 3 medlemer av arbeidsutvalet med 2 varamedlemar
b) Utdanningskontakt
c) 2 revisorar med 2 varamedlemmer
d) Representant i Idrettsrådet.
e) Utsendingar til ting og møter i dei organisasjonar laget er tilslutta
f) Valkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
12. Godkjenne dei gruppestyra som er valde..

-Styret-

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender