Informasjon 2016

11 mars 2016
Skrevet av:

Leder: May Britt Longva
Nestleder/Kvalitetsklubb ansv.: Bjørn Kårvatn
Kasserer: Anne Vatne
Sekretær/politiattest ansv./FairPlay ansv.: Svein Harsjøen
Kioskansvarlig/MinIdrett ansv./Prosjekt tilhørighet ansv.: Marit Hurlen
Materialforvalter: Anne-Marthe Espeseth
Baneansvarlig/trener koordinator: Ronny Vestre
Dommeransvarlig: Rune Vestre
FIKS ansvarlig: Jørn Helge Heggelund

FLASKAPANT:

UKE 13 – G16/J19/Damer
UKE 21 –
UKE 38 –

UKE 33 (19-20-21 aug.) – Tine Fotballskole

Her er alle i fotballgruppen med. De som har kamp/turnering, bes om å få denne omberammet.

29.03.16 – Oppstartsmøte

For alle lagledere og trenere.

APRIL – aktivgebyr og medlemskontingent sendes ut

Kiosken vil i år gå tilbake til å ha åpent alle ukedager denne sesongen.

Generell informasjon:

Fotballgruppen vil i år ha et økt fokus på økte inntekter og kvalitetsklubb prosessen.

Når det gjelder kvalitetsklubbprosessen, så jobber et eget utvalg med dette, men selve prosessen er noe alle i klubben kommer til å merke gjennom forskjellige tiltak og innføringer av nye rutiner etc.

Når det gjelder økte inntekter så ser styret i fotballgruppen kontinuerlig på nye muligheter. Vi trenger en sterk økonomi om vi skal kunne tilby og gjennomføre diverse tiltak i klubben, som f.eks å styrke trenerkompetansen, tilby utstyr av høy kvalitet, og ellers øke tilbudet til våre aktive spillere og trenere m.m.
Det vil i år ikke arrangeres noen stor anleggsdugnad, da vi fikk gjort så mye i fjor. Men noen ting må jo gjøres hvert år, som kosting av granulat, klipping av gress, nedvask av kiosk og garderober etc.
Her vil de vi trenger kalles inn når det nærmer seg. Vi gjøre oppmerksom på at det vil kunne komme flere dugnadsoppgaver enn det som til nå er annonsert.Ellers ber styret om at alle er flinke å rydde etter seg i garasje, på banen, i klubbhus.
Heng opp vester, lås inn baller, og ta godt vare på utstyret.

Så ser vi frem til en spennende sesong for IL Ravn Fotball!

– Styret i fotballgruppa –

Årsmøte i IL Ravn 8/3-2016

09 mars 2016
Skrevet av:

Årsmøte ble holdt 8/3-2016 kl 2000.

Informasjon om det nye styret er lagt ut under Hovedstyret 2016 i fanen IL Ravn.

NB! Endring av epost adresser:

08 mars 2016
Skrevet av:

Kasserer i fotballgruppa, kiosk og materialforvalter har endret epostadresse.

De nye adressene er;

Kasserer: kasserer.fotball@il-ravn.no

Kiosk: kiosk@il-ravn.no

Materialforvalter: innkjop@il-ravn.no

 

 

Årsmøte Trimgruppa IL Ravn

26 februar 2016
Skrevet av:

MANDAG 7.mars 2016

Kl 19.00 på Eidet Kulturhall

Arsmøteinnkalling 2015 Trim

 

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I IL RAVN

15 februar 2016
Skrevet av:

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

IL RAVN

 

 

 

 

Dato: 08.03.2016

Tid: 20.00

Sted: Eidet Kulturhall

 

 

SAKLISTE:

1: Behandle lagets regnskap i revidert stand.

2: Vedta lagets budsjett.

3: Valg.

  1. a) Formann, nestformann og 3 medlemmer av arbeidsutvalget med 2 varamedlemmer. b) Utdanningskontakt c) 2 revisorer med 2 varamedlemmer. d) Representant i Idrettsrådet. e) Utsendinger til ting og møter i de organisasjoner laget er tilslutta f) Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

4: Godkjenning av nytt styre i trimgruppen.

5: Vedta ny «Lov norm for Idrettslag».

NB! NY DATO Innkalling til årsmøte i IL Ravn

08 januar 2016
Skrevet av:

Til medlemmene i IL Ravn.

 

Tennfjord 08.01.16  

 

Innkalling til årsmøte i IL Ravn.

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Ravn.
Årsmøtet avholdes den 15.februar 2016 kl. 20.00 på Eidet Kulturhall.
Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 01.februar 2016 til leiar@il-ravn.no.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på
For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IL Ravn

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Litt om IL Ravn

På ditt klubbhus på nett kan du orientere deg i eit aktivt idrettslag. Stoff til sidene (referat, artikler, bilder etc) kan sendes på epost til:
admin@il-ravn.no

Kommentarer

Arkiv