Grasrottrener del 1 kurs.

04 oktober 2016
Skrevet av:

Trykk her for mer informassjon om kurset

IL Ravn Fotball Visjon og Verdisett

18 juli 2016
Skrevet av:

IL RAVN FOTBALL’S VISJON OG VERDISETT.

Alle aktive spillere, trenere, lagledere, foreldre, foresatte, styret og andre tillitsvalgte i IL Ravn Fotball forplikter seg til å følge klubbens gjeldende visjonen og klubbens verdisett.

Visjon og verdisett er selve nerven i klubben. Visjon og verdisett skal gjenspeiles på banen, sidelinje og i styrefunksjoner etc.

 

IL Ravn Fotball’s visjon er:

 

En klubb, alle med.

 


 

IL Ravn Fotball streber etter å…

…kunne ha et tilbud til alle uavhengig av ferdighetsnivå, alder, treningsiver, kjønn og kulturell bakgrunn.

…være en ledende klubb innen FairPlay.

…jobbe for Trivsel, Glede og Felleskap.

…bidra til å skape gode holdninger hos våre barn og unge.

IL Ravn Sportsplan

18 juli 2016
Skrevet av:

IL Ravn Fotball Sportsplan

Utsatt høringsfrist ! Sportsplan IL Ravn Fotball

30 juni 2016
Skrevet av:

Med tanke på ferieavvikling så utsetter vi fristen med å komme med kommentarer til Sportsplanen.
Ny frist er 1. august 2016.

Minner om at Sportsplanen vil være styringsverktøyet for alle aktive i Ravn Fotballen og det er derfor viktig å komme med tilbakemeldinger innen høringsfristen, om dere har innspill. Etter dette vil implementering av planen starte og det forventes da at alle lag følger denne.

Sportsplanen vil revideres årlig av Årsmøte i IL Ravn Fotball etter dette.

Vi hører gjerne ifra deg, både ris og ros taes imot med takk 🙂


I tråd med at IL Ravn Fotball er i prosessen til å bli Kvalitetsklubb, skal det utarbeides en sportsplan.

Her har kvalitetsklubben laget et førsteutkast. Dette vil ligge ute til høring i 2 uker,  d.v.s  til og med 13. juli.

Ber om at kommentarer, anmerkninger, korrigeringer etc. til Sportsplanen sendes til fotball@il-ravn.no innen denne datoen (13.07.16).

Etter dette vil planen revideres av kvalitetsklubbutvalget og sendes til kretsen.

NB! Planen står pr. i dag på bokmål, dette vil vi endre til nynorsk før revideringen.

 

Sportsplan IL Ravn Fotball

 

 

Vil du bli medlem i IL Ravn?

14 juni 2016
Skrevet av:

IL Ravn ønsker flere medlemmer!

Ravnlogo raud bunn

IL Ravn får statlig tilskudd for kvar enkelt person som er medlem i IL Ravn.

Derfor så treng IL Ravn flest mulig støttemedlemmer og det koster kun 200,- kroner for heile husstanden.

Skriv ut skjemaet, og husk å fylle inn navnet til alle i husstanden, så er dokke med på å bidra til IL Ravn si økonomiske framtid.
Send inn til: medlem@il-ravn.no eller i brevform til: IL Ravn, Eidet Kulturhall, 6265 VATNE.

Eller meld dere inn på https://minidrett.nif.no og velg «Ny bruker».

Trykk på lenken under for å få opp registreringsskjema:

Registreringsskjema for nye medlemmer

Tine Fotballskole 2016

31 mai 2016
Skrevet av:

Tine Fotballskole

 

Ravnlogo raud bunntfs LOGO
IL Ravn 19.-21. august 2016

IL Ravn – «Årets Tine Fotballskole»-arrangør 2015.

Tradisjonsrike IL Ravns Tine Fotballskole blir arrangert på Ravn Stadion 19-21.august 2016.
Instruktører er hentet fra vårt erfarne trenerkorps og spillere i IL Ravn. Det blir også i år hentet inn eksterne instruktører. Dette sikrer god kvalitet på vår fotballskole, som i 2015 ble av NFF kåret til «Årets Tine Fotballskole» arrangør.
Påmelding til e-post: fotball@il-ravn.no

Pris pr. deltaker kr. 500,- (betalast ved oppmøte) (Vi har betalingsautomat.)

Frist for påmelding: 10. august.

Oppgi navn, fødselsår, navn på foresatte og mob.nr. / epost.

Og HUSK å si ifra om du vil delta på Keeperskolen.

Vær tidlig ute da det erfaringsmessig fort blir fullt!

  • Det blir delt ut Tine-effekter fredag.
  • Det vil bli egen keeperskole. (Gi beskjed ved påmelding om du ønsker dette).
  • Turneringer på søndagen.
  • Kafe, kiosk, grilling.

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Litt om IL Ravn

På ditt klubbhus på nett kan du orientere deg i eit aktivt idrettslag. Stoff til sidene (referat, artikler, bilder etc) kan sendes på epost til:
admin@il-ravn.no

Kommentarer

Arkiv