Daglig arkiv: 11 mars 2016

Informasjon 2016

11 mars 2016
Skrevet av:

Leder: May Britt Longva
Nestleder/Kvalitetsklubb ansv.: Bjørn Kårvatn
Kasserer: Anne Vatne
Sekretær/politiattest ansv./FairPlay ansv.: Svein Harsjøen
Kioskansvarlig/MinIdrett ansv./Prosjekt tilhørighet ansv.: Marit Hurlen
Materialforvalter: Anne-Marthe Espeseth
Baneansvarlig/trener koordinator: Ronny Vestre
Dommeransvarlig: Rune Vestre
FIKS ansvarlig: Jørn Helge Heggelund

FLASKAPANT:

UKE 13 – G16/J19/Damer
UKE 21 –
UKE 38 –

UKE 33 (19-20-21 aug.) – Tine Fotballskole

Her er alle i fotballgruppen med. De som har kamp/turnering, bes om å få denne omberammet.

29.03.16 – Oppstartsmøte

For alle lagledere og trenere.

APRIL – aktivgebyr og medlemskontingent sendes ut

Kiosken vil i år gå tilbake til å ha åpent alle ukedager denne sesongen.

Generell informasjon:

Fotballgruppen vil i år ha et økt fokus på økte inntekter og kvalitetsklubb prosessen.

Når det gjelder kvalitetsklubbprosessen, så jobber et eget utvalg med dette, men selve prosessen er noe alle i klubben kommer til å merke gjennom forskjellige tiltak og innføringer av nye rutiner etc.

Når det gjelder økte inntekter så ser styret i fotballgruppen kontinuerlig på nye muligheter. Vi trenger en sterk økonomi om vi skal kunne tilby og gjennomføre diverse tiltak i klubben, som f.eks å styrke trenerkompetansen, tilby utstyr av høy kvalitet, og ellers øke tilbudet til våre aktive spillere og trenere m.m.
Det vil i år ikke arrangeres noen stor anleggsdugnad, da vi fikk gjort så mye i fjor. Men noen ting må jo gjøres hvert år, som kosting av granulat, klipping av gress, nedvask av kiosk og garderober etc.
Her vil de vi trenger kalles inn når det nærmer seg. Vi gjøre oppmerksom på at det vil kunne komme flere dugnadsoppgaver enn det som til nå er annonsert.Ellers ber styret om at alle er flinke å rydde etter seg i garasje, på banen, i klubbhus.
Heng opp vester, lås inn baller, og ta godt vare på utstyret.

Så ser vi frem til en spennende sesong for IL Ravn Fotball!

– Styret i fotballgruppa –

Hovedsponsor

Sparebanken Møre

Banekalender

banekalender